Anna Chęćka-Gotkowicz, Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki